Proffs på ekonomi
Oftast är det billigare att anlita kvalificerad redovisningshjälp istället för att sitta och kämpa på egen hand. Det vet den auktoriserade redovisningskonsulten Anne Kalldal som driver företaget Ekoproffsen AB, norr om Stockholm. Genom att anlita hennes företag kan ni på ett enkelt vis frigöra mer tid som istället kan ägnas åt företagande eller familj
Det var för nästan precis fem år sedan som Anne valde att starta företaget. Det gjordes mitt under rådande finanskris vilket givetvis inte var det lättaste. Men utvecklingen har varit god, ända sedan första året har företaget uppvisat vinst och en ökad tillströmning av antalet kunder. Tjänsterna som erbjuds är allt från redovisning, bokslut, årsredovisningar och deklarationer till löneadministration och ekonomisk rådgivning.

Det råder en viss dominans av uppdrag i Stockholmsregionen och ett flertal kunder återfinns i förorter norr om staden. Men de har även några kunder i Uppsala.När det kommer till branscher så är det betydligt mer varierat. Här finner vi allt från butiker och IT-konsulter till friskvårdsföretag och samfällighetsföreningar.
– Ekoproffsen AB arbetar såväl mot aktiebolag och enskilda firmor som handelsbolag och samfälligheter. Vårt enda kriterium är att de är serösa och vill hålla sig till gällande lagar och förordningar, säger Anne.

Det finns även möjlighet att få hjälp direkt på er arbetsplats. Sedan välkomnar Anne och hennes kollega André alla kunder till det egna kontoret i Sollentuna, om de till exempel vill lämna in material inför en kommande ett kommande bokslut eller boka ett möte för rådgivning.
– Det är så trevligt att få träffa kunderna i verkligheten. Vi försöker alltid etablera en bra kundkontakt så att det finns ett ömsesidigt förtroende. Det tjänar alla på, avslutar hon.

Ekoproffsen AB

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 070 – 526 85 52


Email:
anne.kalldal@ekoproffsenab.se

Hemsida:
www.ekoproffsenab.se

Adress:
Ekoproffsen AB
Skolvägen 16
19270 Sollentuna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN